Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Laboratorium Analityczne Piotr Czarnacki
28 listopada 2023
 

Borelioza

Diagnostyka serologiczna boreliozy - oddzielna detekcja przeciwciał w klasie IgG i IgM w systemach VIDAS
 - wykrywanie zakażeń wywołanych przez: Borrelia burgdorferi sensu stricto, Borrelia garini i Borrelia afzeli
 - Rekombinowane antygeny: VIsE, OspC, DbpA
 - Materiał badany: surowica, osocze, płyn mózgowo - rdzeniowy

VIDAS ANTI-HCV
 - Wynik jakościowy: dodatni lub ujemny, bez tzw. "szarej strefy"
 - kalibracje wykonywane co 28 dni
 - W zestawie 60 testów wraz z kalibratorem i kontrolami,
 - czas badania: 40 min.

Copyright 2011 by NZOZ Laboratorium Analityczne P. Czarnacki   |   Zaloguj |  Projekt i wykonanie Zelnet.Net 2011