Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Laboratorium Analityczne Piotr Czarnacki
28 listopada 2023
 
Zakres badań

Hematologia
OB    
Morfologia    
Rozmaz    
Leukocytoza    
Płytki krwi    
Retikulocyty    
Czas krwawienia i krzepnięcia    
Wskaźnik protrombinowy (INR)    
Czas kaolinowo-kefalinowy ( APTT )
D-dimery   
Fibrynogen    


Analityka ogólna
Mocz - badanie ogólne z ocena mikroskopową    
Mocz - glukoza i aceton    
Mocz - białko ilościowo    
Kał na jaja pasożytów    
Kał na resztki pokarmowe    
Kał - krew utajona - metoda immunochemiczna    
Owsiki - wymaz    
Giardia Lamblia - serologiczne badanie kału    

Biochemia
Albuminy    
ASPAT/GOT aminotransferaza asparaginowa    
ALAT/GPT aminotransferaza alaninowa    
Amylaza (Diastaza)    
Białko całkowite    
Bilirubina całkowita    
Bilirubina bezposrednia    
Cholesterol całkowity    
Chlorki w surowicy    
CPK (CK) Kinaza kreatynowa    
Elektroforeza białek    
Fosfataza kwaśna    
Fosfataza zasadowa    
Fosfataza kwaśna sterczowa    
Fosfor nieorganiczny    
Glukoza    
GGPT (gamma=glutamylotranspeptydaza)    
HDL - cholesterol    
Jonogram - Na, K,Cl, Ca zjonizowany    
Kreatynina + GFR  
Kwas moczowy    
Krzywa cukrowa - obciążenie 50 g    
Krzywa cukrowa - obciążenie 75 g - 2 oznaczenia    
Klirens kreatyniny endogennej    
Lipidy (Cholesterol + TG + HDL+ LDL)    
LDH - dehydrogenaza mleczanowa    
Magnez    
Mocznik    
Wapń całkowity    
TIBC - całkowita zdolnośc wiązania żelaza    
Próba tymolowa    
Trójglicerydy (TG)    
Żelazo    

Badania serologiczne
ASO - miano antysterptolizyny    
CRP - białko C-reaktywne    
Lateks RF - czynnik reumatoidalny    
Odczyn Waalera-Rosego    
Mukoproteidy    
Komórki LE    
Anty-DNA    
Grupa krwi + Rh    
Odczyn Coombsa (pośredni test antyglobulinowy)    
VDRL    
HBs antygen HBs-Ag    
HCV (przeciwciała anty-HCV)    
HIV (przeciwcaiała anty-HIV 1/HIV 2    
Mononukleoza (odczyn lateksowy)    
IgA    
IgG    
IgM    
P.ciała przeciw dwuniciowemu DNA (dsDNA)    
ANA - przeciwciala p.jądrowe    
Chlamydia IgG - w surowicy    

Inne badania
Methemoglobina    
HbA1 - hemoglobina glikowana    
Narkotyki w moczu - 5 różnych    
IgE całkowite    
IgE specyficzne    
IgE specyficzne w panelu pokarmowym    
IgE specyficzne w panelu oddechowym    
IgE specyficzne w panelu mieszanym    

Diagnostyka chorób tarczycy

TSH - hormon tyreotropowy    
FT4 (tyroksyna wolna)    
FT3 (trójjodotyronina wolna)    
Anty-TPO (p.ciała przeciw peroksydazie tarczycowej)    
Anty-TG (p.ciała przeciw tyreoglobulinie)    
Przeciwciała przeciw receptorom TSH    

Hormony płciowe
FSH - folikulotropina    
LH - luteotropina    
E2 - estradiol    
Progesteron    
Prolaktyna    
Krzywa prolaktynowa (test z metoklopramidem)    
β-HCG - ilosciowo    
test potrójny (AFP+HCG+ESTRIOL)    
SHBG (białko wiążące hormony płciowe)    
DHEA (dehydroepiandrosteron)    
DHEA-S (siarczan dehydroepiandrostendiolu)    
Testosteron    
Estriol wolny    
Aldosteron    
17-OH progesteron    
Androstendion    

Pozostałe hormony
ACTH (hormon adenokortykotropowy)    
Parathormon (PTH)    
Hormon wzrostu (GH)    
Kortyzol    

Markery nowotworowe
PSA (specyficzny antygen proststy)    
PSA wolny    
AFP (alfa-fetoproteina)    
CEA (antygen karcinoembrionalny)    
CA - 125     
CA - 15.3
CA - 19.9     

Inne
Ferrytyna    
Somatomedyna (I6F-1)    
Leptyna    
Witamina B12    
Kwas foliowy    
C-peptyd    
Insulina    

Osteoporoza
Osteokalcyna    
Witamina D3 25-OH
Diagnostyka infekcji
Bruceloza    
Borelioza IgG + IgM - test przesiewowy    
Borelioza IgM + IgG - test ilosciowy    
Cytomegalia IgM    
Cytomegaila IgG    
Heliocobacter pylori IgG    
Rubella IgM    
Rubella IgG    
Toksoplazmoza IgM    
Toksoplazmoza IgG + IgG awidność    
Mononukleoza zakaźna    

Bakteriologia
Posiew moczu    
Antybiogram z izolacją    
Wymaz z oczu - jałowy    
Wymaz z gardła lub nosa - jałowy    
Posiew kału - jałowy    
z antybiogramem i izolacją    
Posiew nasienia - jałowy    
antybiogram z izolacją    
Posiew z plwociny - jałowy    
antybiogram z izolacją

Copyright 2011 by NZOZ Laboratorium Analityczne P. Czarnacki   |   Zaloguj |  Projekt i wykonanie Zelnet.Net 2011